Neodkladajte sa na druhú koľaj. Urobte najodvážnejší krok dnes a dohodnite si stretnutie.

5 1 1 1 1 1 Hodnotenie 5.00 (7 hlasov)
Psychotesty na zbrojný preukaz - 5.0 z 5 spolu: 7 hlasov

psychpsychotesty na zbrojny preukazPodľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 Z. z., ktorá je v platnosti od 01.08.2011 sa musia žiadatelia a držitelia zbrojného preukazu podrobiť psychickej spôsobilosti.

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením.

Predmetom psychologického vyšetrenia žiadateľa o zbrojný preukaz je:

- posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov pre držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko-psychodiagnostických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy.

- identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa.

PRINESTE SI SO SEBOU:

  • Občiansky preukaz, zbrojný preukaz, ak ste už jeho držiteľom, (príp. iný doklad totožností).

  • Vyplnený výpis zo zdravotnej dokumentácie žiadateľa o zbrojný preukaz - TU STIAHNITE

  • Vyplnené čestné prehlásenie žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu vo vzťahu k psychickej spôsobilosti - TU STIAHNITE

  • Okuliare, v prípade nosenia.

OBJEDNÁVKY

Objednajte sa na Vám vyhovujúci dátum a čas a bez čakania vás vyšetríme, a vystavíme posudok.

CENA

Ceny sú uvedené v aktuálnom cenníku na našej stránke.