Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

4.69811320755 1 1 1 1 1 Hodnotenie 4.70 (53 hlasov)
Posttraumatická stresová porucha - 4.7 z 5 spolu: 53 hlasov

 

Posttraumatická stresová poruchaNehoda sa stala dávnejšie. Všetci jej vraveli, aké mala šťastie. Žiadne zlomeniny, pár odrenín na miestach, kde ju zadržal bezpečnostný pás. Zápach airbagu a jeho úder do tváre však stále zostával v jej mysli. Ako prvé prišli nepríjemne sny. Znepríjemňovali jej spánok. Boli tu večer čo večer. O tom, ako auto letelo vzduchom mimo cestu. Nedokázala ho zastaviť!

Policajti povedali, že v rýchlosti vošla na zľadovateľý most. Sneh sa už dávno roztopil, a popod most tiekol potok. Žiadny ľad nevidela. Pamätá si ako kričala „Niee!!!“ Nočné mory ju prenasledovali a prichádzali bez ohľadu na to , ako bola vyčerpaná. Hneď ako  si ľahla na posteľ a zaspala, prišli.

Neboli len o nehode, ale vždy boli desivé. V niektorých zomierala, v niektorých strácala kontrolu nad autom....

Prešli týždne, mesiace no Andrea nemohla zabudnúť. V aute neustále zažíva strach, kdekoľvek ide, vidí chyby iných vodičov. Začína byť podráždená, spomienky na nehodu ju prenasledujú ešte aj počas dňa. V práci je pre ňu čoraz ťažšie sa sústrediť. Veci postupne strácajú na význame a aj to, čo ju predtým bavilo akoby stratilo farby. Prestáva veriť tomu, že to niekedy ešte bude dobre...

 

Autonehody sú častým spúšťačom série problémov, ktoré sa označujú ako posttraumatická stresová porucha (PTSP). Tá sa prejavuje príznakmi, ktoré je možné rozdtriediť do troch kategórií:

  • obťažujúce spomienky na traumu (označované ako tzv. flashbacky),
  • vyhýbanie sa podnetom spájaných s traumou (šoférovanie, miesta na ktorých došlo k nehode, mosty, nadjazdy, križovatky...) a
  • prehnaná nabudenosť (zvýšené napätie a pozornosť venované všetkým možným nebezpečiam).

Problémom u nerozpoznanej a neliečenej posttraumamtickej stresovej poruchy je, že býva často podhubím, na ktorom vyrastá depresia, záchvaty paniky, fóbie a často tiež zneužívanie alkoholu a drog s cieľom utlmiť pretvrvávajúce psychické utrpenie. Ak ste teda zažili autohaváriu a prejavuje sa u Vás ešte aj mesiac po nehode väčšina, alebo niektoré zo 17 prejavov uvedených nižšie, doporučujeme Vám konzultovať odborníka.

Najefektívnejšou liečbou pre posttraumatickú stresovú poruchu je tzv. kognitívno-behaviorálna psychoterapia (KBT), ktorá v sebe kombinuje prácu s traumou, traumatickými spomienkami, pocitmi viny a inými pridruženými problémami. Súčasťou terapie je často tiež nácvik relaxácie s cieľom znížiť nadmerné nabudenie nervového systému.

V obzvlášť závažných prípadoch je vhodným doplnkom psychoterapie aj spolupráca s psychiatrom a predpísanie liekov.

• Neustále sa vynárajúce a vtieravé rozrušujúce spomienky o udalosti, zahrňujúce obrazy, myšlienky alebo pocity - napríklad obeť dopravnej nehody môže prerušiť svoju činnosť v práci kvôli spomienkam na traumu a musí sa ísť opiť...

• Opakujúce sa obťažujúce sny o udalosti

• Konanie a pocity jedinca pri opätovnom prežívaní traumy - ak sú iní ľudia svedkami klientovho zahltenia flashbackom (opakovanými sa návratmi veľmi živých spomienok), popisujú správanie človeka ako že nepočúval, ignoroval ich, nehybne civel pred seba alebo mal zvláštny výraz v tvári. Faktom je, že zvláštny výraz v tvári je typický pre traumu. Klienti často hovoria, že príznaky ich pohltili ako vlna alebo ich „vtiahli“ priamo do pôvodnej traumy. Disociatívne spomienky môžu byť vyprovokované podnetom súvisiacim s traumou, napríklad pohľad na rovnakú značku a farbu auta ako v pôvodnom incidente alebo sa môžu objaviť bez podnetu, napríklad počas konverzácie nesúvisiacej s traumou.

• Intenzívny stres a úzkosť pri vystavení podnetu spojeného s udalosťo

• Fyziologické reakcie počas expozície podnetu spojeného s udalosťou

• Úsilie vyhnúť sa myšlienkam, pocitom alebo diskusiám spojených s traumou

• Snahy vyhýbať sa činnostiam, miestam alebo ľuďom vyvolávajúcim spomienky na udalosť

• Neschopnosť spomenúť si na dôležité aspekty udalosti - obeť dopravnej nehody, ktorá bola počas incidentu pri vedomí, si nedokáže spomenúť na to, ako ju vyslobodili z vraku auta a naložili do sanitky alebo si nemôže spomenúť na rozhovor s lekárom, ktorý jej povedal, že jej partner zomrel • Výrazne oslabený záujem o činnosti, alebo aktivity

• Pocity odstupu alebo odcudzenia od iných

• Zúženie citového prežívania, neschopnosť radovať sa, akoby emočné znecitlivenie

• Pocit zmarenej budúcnosti

• Ťažkosti so zaspávaním a kvalitou spánku

• Dráždivosť alebo výbuchy hnevu

• Ťažkosti s koncentráciou

• Hypervigilancia pozornosti – neustále nabudená pozornosť

• Prehnaná úzkostnosť 

Liečba panickej poruchy

Ak celú svoju pozornosť zameráte na svoj strach, stanete sa väzňom vlastnej mysle.

Marekov príbeh

Vina sprevádzala Mareka neustále. Ak mu na um prišli “zlé” myšlienky – obvykle rúhačského alebo sexuálneho charakteru, modlil sa. Ale modlitba musela byť presná, povedaná ... (viac)

Máriin príbeh

Mária sa začala nutkavo obávať vírusovej nákazy v čase, keď sa jej najstarší syn nakazil život ohrozujúcim ...(viac)

Zuzana, 24 rokov

Trpela opakovanými závratmi, sťaženým dýchaním, búšením srdca, bolesťami na hrudníku, zahmleným videním, mala pocit hrče v krku a pocit neskutočna. Bála sa ... (viac)

Róbertov príbeh

Aj Róbert mal problém, s kontrolovaním, avšak väčšina jeho kontrolovania súvisela so šoférovaním. Raz podvečer, keď šoféroval, uvidel v strede vozovky muža. Prešiel okolo neho a... (viac)

Príbeh Denisy

Aj keď si Denisa nevedela ani len vybaviť obdobie v jej živote, v ktorom by nadmerne všetko nekontrolovala, neobťažovalo ju toto jej správanie, kým sa nedostala na vysokú...(viac)

Štefan, 35 rokov

Trpel závratmi, neostrým videním, búšením srdca a stratou koncentrácie. Prvýkrát sa to objavilo v práci, v prítomnosti kolegov. Začal mať pocity slabosti, nevoľnosť a závraty. Myslel si, ... (viac)

 

Príbeh Katky: “Čo ak?”

Moje ťažkosti s OCD sa začali obavou, že som pri odchode z domu nezamkla dvere. Po istom čase moja potreba skontrolovať ... (viac)