Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

5 1 1 1 1 1 Hodnotenie 5.00 (5 hlasov)
Materské centrá v Banskej Bystrici - 5.0 z 5 spolu: 5 hlasov

 

materske centrum

Čo je to materské centrum?

Na Slovensku funguje už viac ako 60 materských centier (ďalej len MC). Materské centrá na Slovensku sú registrované v Únii MC, čo je mimovládna organizácia ktorá ich spája a obhajuje ich záujmy.

Poslaním MC je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú. 

 

 

Ich úlohou je vzdelávať mamičky v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými mamičkami.

MC by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim prostredím a starostlivosťou v materskej škole. Zásadným rozdielom oproti materskej škole je, že dieťatko sa môže všetkých aktivít zúčastňovať spolu s mamičkou. Tak sa bez stresu z odlúčenia od rodičov učí nadväzovať prvé sociálne kontakty s rovesníkmi. Mc nie je konkurenciou materskej školy, práve naopak, úzkou spoluprácou so škôlkou prispieva k prirodzenému vstupu detí do kolektívu.

Materské centrá v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici aktuálne pôsobia na troch sídliskách nasledovne:

Komunitné centrum Fončorda - voľne nadväzuje na činnosť Materského centra Mostík (2004-2014)

Materské centrum Mamina - v Sásovej

Materské centrum Hviezdička - na Uhlisku