Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Každý klient má svoj vlastný čas a priestor.


  • maximálne súkromie - žiadne výkazy a správy poisťovniam
  • žiadne čakanie v čakárni - objednanie na konkrétnu hodinu
  • bez potreby výmenných lístkov od lekára

 

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:00 - len objednaní klienti

 

 

 

 

 

Cena terapie po 15:00 hodine je s príplatkom 50% základnej sadzby. Dohodnutý termín je možné zrušiť minimálne 24 hodín vopred, inak je nutné ho uhradiť.

 

V prípade špeciálnych požiadaviek je možné v rámci psychoterapie najmä pri terapii fóbií realizovať nácvik aj mimo priestorov.

 

Objednávanie

Najlepšie je objednať sa telefonicky na tel.čísle 0911 442 642  medzi 8.00 a 18.00 hod. Keď vám nezdvihnem, je pravdepodobné, že mám klienta a ozvem sa vám späť hneď, ako to bude možné. Dohodneme si termín prvého stretnutia. Objednanie je na presnú hodinu, nemusíte klopať, čakáte v súkromnej čakárni bez prítomnosti iných ľudí. Cenník služieb.

 

Prvé stretnutie

Priebeh prvého stretnutia je obyčajne nasledovný:

  • úvod, predstavenie
  • popíšete mi s čím prichádzate a čo by ste potrebovali
  • budem sa vás popritom pýtať na ďalšie informácie, ktoré vyvstanú z rozhovoru
  • dohodneme si spolu kontrakt t.j. ďalší postup (frekvenciu a počet stretnutí), cieľ a formu
  • a samozrejme nechám priestor na akékoľvek vaše otázky

Po ukončení prvého stretnutia obvykle nasleduje zhrnutie získaných informácií a dohoda o forme a cieľoch terapie, častosti stretnutí a spôsobe ukončenia, prípade predĺženia terapie.

Jedno terapeutické stretnutie trvá obvykle do 50 minút. Je možnosť objednať aj dlhšie stretnutie, najmä ak cestujete z diaľky, alebo si želáte intenzívnejšie stretnutie. 

Člen SKP

Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

Člen Europsy NAC

EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

Zakladateľ portálu

Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]