Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Moje skúsenosti a vzdelanie

...čítam naďalej knihy z rôznych psychoterapeuticých smerov a integrujem prístupy, aktuálne mindfulness, schema therapy, ACT therapy, naratívna terapia a iné.

Psychoterapeutická, psychologická prax:

 • 2012 - súčasnosť   Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax, Banská Bystrica
 • 2006 - súčasnosť  ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT: Supervízor a lektor v rámci postgraduálneho vzdelávania psychoterapeutov v Kognitívno-behaviorálnej psychoterapii
 • 2004 - súčasnosť Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o., Riaditeľ a projektový manažér - Hlavné projekty: Materské centrum Mostík, Zakladateľ internetového portálu pre patologických hráčov a ich príbuzných Nehraj.sk
 • Čítať ďalej...

  Každý klient má svoj vlastný čas a priestor.


  • maximálne súkromie - žiadne výkazy a správy poisťovniam
  • žiadne čakanie v čakárni - objednanie na konkrétnu hodinu
  • bez potreby výmenných lístkov od lekára

   

  Ordinačné hodiny

  Pondelok - Piatok
  7:00 - 15:00 - len objednaní klienti

   

   

   

   

   

  Čítať ďalej...

  Člen SKP

  Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

  Člen Europsy NAC

  EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
  Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

  Zakladateľ portálu

  Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
  Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]