Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Stretnutia prebiehajú obvykle v čase medzi 7:00-15:00, pondelok 7:00 - 18:00.

Po prvotnej konzultácii obvykle nasleduje niekoľko ďalších stretnutí v závislosti od problému a dohody o ďalšom postupe. Ciele psychoterapie sa pri komplexnejších problémoch často delia na menšie kroky. Prvé stretnutie výrazne doporučujem v dĺžke 2x50min najmä v prípade, že toho máte veľa na duši alebo cestujete z väčšej diaľky.

Doporučujem nechať si vždy po stretnutí cca 1hod voľno, aby ste rozhovor mohli "stráviť", usadiť: Zároveň Vám to vytvorí časovú rezervu v prípade, že by sa rozhovor predĺžil. 

Dĺžka stretnutia je do 50 minút ako pri individuálnom, tak aj párovom stretnutí.  Rozostup medzi stretnutiami, je obvykle 3-7 dní, resp. podľa dohody v závislosti od Vašich cieľov a potrieb. Pri dlhodobom sprevádzaní životnými obdobiami aj v dlhších rozostupoch.

Dohodnutý termín je záväzný, pri zrušení menej ako 24 hodín pred plánovaným stretnutím je nutné stretnutie uhradiť. Platba po stretnutí, prípadne prevodom na účet vopred.

V prípade online konzultácie je potrebné pre rezerváciu realizovať platbu vopred - variabilný symbol a číslo účtu Vám zašlem po objednávke. Skype meno pre online: bbpsycholog1. Konzultácie je v prípade potreby a charakteru problému po vzájomnej dohode možné realizovať aj na iných miestach. 

Od 15:00 - 18:00 príplatok 30% zo základnej ceny. Sobota, sviatok príplatok VIP termín 100zo základnej ceny. 

 

 

 

Individuálne a párové terapie

Spolu zachránime to najcennejšie čo máte ... seba, rodinu, zdravý rozum... 

Vrátane online konzultácií 

✔️ Individuálna terapia
90€ 

👨🏻‍❤️‍👨🏻 Manželská, párová, rodinná terapia / rodinná mediácia
120€

 

Objednať

 


Dopravná psychológia (psychotesty pre vodičov) / aby boli cesty bezpečnejšie...

(nevyšetrujem psychotesty vodičov na ADR a právo prednostnej jazdy, tzv.majáky) 

🚗 Psychologické vyšetrenie vodičov C, D, E, taxislužba, zasielateľstvo/kuriér
70€

🚗 Psychologické vyšetrenie vodičov posudzujúcim psychológom pri návrate vodičského oprávnenia po odobratí, nariadené políciou (po zadržaní VP na viac ako rok) 
100€

🚓 Odborné poradenstvo /u posudzujúceho psychológa/ pri návrate vodičského oprávnenia po odobratí, zadržaní vodičského oprávnenia v dôsledku alkoholu, návykových látok
290€ /osoba - cena za všetky stretnutia určené na základe rozhodnutia policajného zboru

Objednať 

 

 


 

Koučing

...ako zdroj osobnostného rozvoja, firemného rastu, vyváženia rodiny, práce - položka do nákladov vo firme

🎯 Individuálny koučing - sprevádzanie na Vašej ceste životom - možnosť uplatniť do nákladov firmy 
130€

 


 

Supervízia - konzultácie pre kolegov pri osobnom/profesnom rozvoji

(pre psychológov, iných zdravotníckych, sociálnych, pedagogických pracovníkov) / aby ste nevyhoreli a svietili čo najdlhšie...

💡 Supervízia individuálna /vrátane online/ (45min) - resp. dohodou podľa času
90 €

💡 Skupinová supervízia
25€ / osoba / min.4 osoby, alebo dohodou

Supervízia je poskytovaná na základe dohody pre odborníkov hľadajúcich podporu vo svojom odbornom raste. Taktiež je vhodná pre konzultácie v prípade, že ste zaseknutí v práci s klientom, respektíve hľadáte iný pohľad na svoju prácu s cieľom zefektívniť a rýchlejšie pomôcť klientom. Som držiteľom Certifikátu pre supervíziu podľa štandartov EABCT.

 

Zbrojný preukaz (psychotesty na zbrojný preukaz)

🔫 Psychologické vyšetrenie pre účely držania, nosenia zbrojného preukazu
150€

🕒 Psychologické vyšetrenie pre účely držania, nosenia zbrojného preukazu /do 24hod od objednania/
180€

Objednať

  

 


Administratíva/iné

✔️ Vystavenie potvrdenia

20€


 

Individuálna terapia

Individuálna psychoterapia je odborne vedený rozhovor s klientom, kde cieľom rozhovorov je postupne porozumieť klientovej situácii a spoločne s ním nájsť spôsob a cestu, ako sa z problémovej situácie dostať, prípadne ju zvládnuť čo najlepšie. Ďalším z cieľov môže byť emočná podpora a sprevádzanie v náročných životných obdobiach. Deje sa tak v atmosfére dôvery a vzájomného rešpektu. Rozsah a forma terapie závisí na vzájomnej dohode a charaktere problému. 

Manželská / párová terapia - porozumieť a zachrániť to, čo ste budovali

Je určená pre partnerov a manželov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja. Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia, v  ktorom máte pocit, že to takto už ďalej nejde a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy párového terapeuta/psychológa. Často býva rozchod totiž iba únikom z náročného životného obdobia, do ktorého sa zákonite dostáva každý vzťah. Najhorším možným riešením vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu. ...Viac

Nácvik relaxácie s využitím počítačovej analýzy HRV

Nácvikom relaxačných a dychových cvičení uvoľníte rýchlo napäté svaly, naučíte sa spôsobu, ako udržať hladinu stresu pod kontrolou a efektívnejšie zabrániť narastaniu psychického napätia a v dôsledku toho aj fyzických problémov. Nácvik relaxácie môže prebiehať formou samostatného stretnutia, alebo po dohode ako súčasť psychoterapie. Využívame tiež nácvik relaxácie s pomocou počítačovej analýzy, tzv. HRV biofeedback. Nácvik vhodný pri zvládaní panických stavov, fóbiách, a celkovo pri psychosomatických ochoreniach.

 

Cenník platný od 01.07.2022. Nejedná sa o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle 578/2004. Služby nie sú zahrnuté pod žiadnu zmluvnú zdravotnú poisťovňu. 

parova terapia psycholog

Nečakajte na koniec búrky, naučte sa tancovať v daždi...

Učenie

Všetko v živote prejde.. až vtedy, keď sa naučíme, čo sme sa naučiť mali...

Člen SKP

Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

Člen Europsy NAC

EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

Zakladateľ portálu

Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]

Menej strachu, viac nádeje, menej nariekať, viac dýchať, menej hovoriť, viac povedať,menej nenávidieť, viac milovať a všetky dobré veci budú vaše. Švédske príslovie
Tajomstvo zmeny znie: Zameraj všetku svoju energiu nie na boj so starým, ale na budovanie nového. Socrates
Ak prechádzaš peklom, nezastavuj a pokračuj! Winston Churchill
Tajomstvo úspechu je začať. Mark Twain
Jediná cesta ako sa stať súčasťou spomienok vlastných detí, je byť súčasťou ich života už TERAZ! bb psychológ