Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Psychotesty vodičov BB,BR,ZV

Psychologické testy vodičov - Banská Bystrica, Zvolen, Brezno a okolie

Bez stresu - sme tu pre Vás, nie proti Vám. Podľa zákona č. 8/2009 o cestnej premávke musia vodiči nákladných vozidiel, autobusov, vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na zasielateľstvo a poskytovanie poštových služieb absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenie.

Kto má podľa zákona povinnosť absolvovať psychotesty vodičov?  

  • žiadatelia o vodičský preukaz
  • vodiči z povolania každých 5 rokov
  • vodiči motorových skupín C1,C,C1E,CE,D1,D,D1E,DE (kamióny, prívesy, návesy, autobusy)
  • vodiči, ktorý mali za posledný rok 3 priestupky a bolo im nariadené psychologické vyšetrenie 
  • vodiči motorových vozidiel s prípojným vozidlom
  • vodiči vozidiel využívaných na poštové služby
  • vodiči vozidiel taxislužieb

OBJEDNAŤ

Čo je náplňou psychologického vyšetrenia vodičov?

Psychologické posúdenie vodičov pozostáva z testov, ktoré sú na základe zákona 8/2009 zamerané na všeobecné intelektové schopnosti, reakčné schopnosti, pozornosť v záťaži, štruktúru osobnosti  a správanie sa počas vyšetrovania. Využívame najmodernejšie psychodiagnostické metódy spoločnosti Geta.

Ako sa na psychotesty pripraviť?

Na psychologické testy nie je možné sa veľmi pripraviť. Psychotesty vodičov sú najmä o všeobecných psychologických charakteristikách a psychomotorickom tempe. Hlavná a jediná rada znie: Pred testami si oddýchnite, zbytočne sa nestresujte. V rámci testu máte možnosť aj nácviku, takže budete mať dostatok priestoru sa s jednotlivými úlohami zoznámiť. Až následne prebieha "test naostro". Výsledky psychologického vyšetrenia sú dôverné. So všetkými získanými informáciami sa zaobchádza ako s dôvernými. Závery psychologických testov (v rozsahu vyhovel/nevyhovel) zasiela psychológ na príslušnú pobočku Okresného riaditeľstva Policajného zboru.

Čo si so sebou priniesť?

  • vodičský preukaz, občiansky preukaz (prípadne iný doklad totožností).
  • okuliare (ak nosíte)
  • pri vyšetrení z dôvodu 3 priestupkov, alebo po odobratí vodičského preukazu rozhodnutie z polície

Objednávanie

Objednať sa môžete prostredníctvom kontaktného formuláru, alebo telefonicky na čísle 0911/442642. Ak Vám nikto nezodvihne nechajte odkaz. V čo najbližšom čase Vás budeme kontaktovať.

Cena

Všetky aktuálne ceny nájdete  v cenníku služieb.

Na stiahnutie

Čestné prehlásenie žiadateľa o psychologické vyšetrenie si môžete stiahnuť tu a priniesť vyplnené so sebou na psychotesty.

Člen SKP

Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

Člen Europsy NAC

EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

Zakladateľ portálu

Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]