Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

manželská poradňa bb

 • Manželská terapia

   

  manzelska terapiaJe určená pre partnerov a manželov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja. Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia, v ktorom máte pocit, že to takto už ďalej nejde a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy psychológa.

  Často býva rozchod totiž iba únikom z náročného životného obdobia, do ktorého sa zákonite dostáva každý vzťah. Najhorším možným riešenim vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu. Studená vojna, ktorú vediete je vo svojich dôsledkoch často horšia pre všetkých zúčastnených. Otvorené konflikty, tiež nemusia byť najlepším riešením, pokiaľ z nich nedokážete výjsť silnejší, múdrejší. Niekedy môže byť aj odchod zo vzťahu spôsobom, ako druhému povedať, že takto to ďalej nejde...

  Read more
 • Nevera, mimomanželské vzťahy a hľadanie stratenej dôvery

   

  neveraVeľmi zjednodušene možno mimomanželské vzťahy a dôvody nevery rozdeliť do niekoľkých kategórií:

  Krátkodobá, situačná nevera

  Majú krátkodobé trvanie, nie sú viazané na konkrétnu osobu a väčšinou sú situačne podmienené. Nevznikli ako dôsledok citového vzťahu, niekedy však doňho môžu prerásť. Môžu vznikať v situáciách, keď sú oslabené morálne zábrany (napr. pod vplyvom alkoholu). Obidvaja partneri otvorene, alebo v tichosti súhlasia, že to je krátkodobá, nezáväzná záležitosť. Niekedy však môže u jedného alebo obidvoch partnerov nastať vnútorný zmätok, ktorý môže túto „nezáväznú“ udalosť komplikovať.

  Read more
 • Spoluzávislosť a jej prejavy

  zavislost na partnerovi
  Hoci sa dvaja spoluzávislí nemusia zhodnúť na definícii spoluzávislosti, pri rozhovore o konkrétnych problémoch každý z nich tuší, čo má ten druhý na mysli. Zdieľajú spolu veci, ktoré robia rovnako, a tiež spôsob, akým sa cítia, myslia, a hovoria - a práve tieto spôsoby sú charakteristické pre spoluzávislosť.

  V týchto bodoch - príznakoch, problémoch a reakciách - sa zhoduje väčšina definícií a liečebných programov. Tieto príznaky určujú spôsob liečenia, a preto ich musíme rozpoznať, prijať, žiť s nimi, riešiť ich, bojovať s nimi a často ich tiež zmeniť.

  Predtým, než pristúpim k tomu, čo majú spoluzávislí spoločné, by som rada niečo zdôraznila: To, že máme tieto problémy neznamená, že sme zlí, vadní alebo menejcenní. Niektorí z nás si osvojili tieto návyky ako deti. Iní ich získali neskôr v živote. Niektoré veci sme sa mohli naučiť z našich interpretácií náboženstva.

  Read more