Moje skúsenosti a vzdelanie

...čítam naďalej knihy z rôznych psychoterapeuticých smerov a integrujem prístupy, aktuálne mindfulness, schema therapy, ACT therapy, naratívna terapia a iné.

Psychoterapeutická, psychologická prax: