fobiaStručne sa špecifická fóbia charakterizuje ako nadmerný alebo extrémny strach z určitých objektov, zvierat alebo situácií (napr. z uzavretých priestorov) a tento strach je iracionálny, nepotrebný alebo nadmerný.

Strach primeraný reálnemu nebezpečenstvu daného objektu alebo situácie sa nepovažuje za špecifickú fóbiu. Preto by sa strach z prepadnutia v tmavej uličke vo veľkomeste nemal považovať za fóbiu. Podobne strach zo smrteľne jedovatého hmyzu pri cestovaní do tropických oblastí nemusí

Read more