Zmysel životaNezávisle na tom, čo človek na začiatku terapie hľadá, téma zmyslu života, smerovania v živote, prípadne strata zmyslu života býva častou témou, ktorá sa v priebehu psychoterapie vynorí. Aj najväčšie životné krízy sa môžu stať príležitosťami na osobný rast a opätovné nájdenie motivácie a chuti žiť. Náročné obdobia sa znášajú oveľa ľahšie, sú menej ohrozujúce a menej devastujú morálku človeka, keď má človek zmysel svojho života, alebo keď ho v priebehu terapie dokáže pre seba opäť nájsť. Bez zmyslu života, alebo cieľa, dokážu aj malé problémy narásť na neprekonateľné prekážky, ktoré človeka zaplavia úzkosťou, vnútorným zmätkom, bolesťou a beznádejou.

Problémy, ktorým ľudia čelia ak nemajú zmysel života

Ak nemáme zmysel života, ktorý by nás sprevádzal v každodennom živote, stáva sa každodenné riešenie problémov, rozhodovanie o dôležitých veciach, riešenie konfliktov, plánovanie budúcnosti a dokonca aj život s partnerom, prípadne jeho výber náročným. Navyše bez zmyslu života sa človeku oveľa horšie nachádza aj zmysel utrpenia, ktorým musí často na ceste za svojimi snami a cieľmi prejsť a tak sa aj z malých škrabancov na ceste lesom stávajú krvácajúce rany, ktoré sa hoja oveľa ťažšie. Bez toho, aby človek našiel "vyšší" zmysel, stáva sa často zmyslom jeho života jediné: maximálne sa vyhnúť utrpeniu. Ak sa práve tento cieľ stane jediným, je takmer isté, že človek bude trpieť ešte viac, nie menej, pretože človek potrebuje k svojmu životu tvorivosť, úspechy, pocit naplnenia a zmysel, ktorý samotné vyhýbanie sa utrpeniu nemôže priniesť. Navyše istá miera utrpenia je potrebná na to, aby sme sa učili a rástli, a ak sa pokúšame mu za každú cenu vyhnúť, nikdy nedozrieme.

Emil, 29, prišiel do terapie kvôli strednej depresii a stavom úzkosti, ktorá niekedy prerastala až do paniky. Po niekoľkých týždňoch terapie, začal viac hovoriť o vnútornom zmätku, neschopnosti a neistote v zvládaní situácií, problémovom vzťahu s partnerkou, priateľmi, konfliktami v práci a životnou situáciou stále býval u rodičov kvôli šetreniu peňazí). Keď sa vynorila téma zmyslu života, Emil váha a pripúšťa, že presne nevie a nikdy nad tým cielene nerozmýšľal. Po niekoľkých rozhovoroch týkajúcich sa jeho finančných cieľov a náboženských presvedčení sa práve práca na hľadaní zmysluplných cieľov a hodnôt stala hlavným prostriedkom vedúcim k pokroku a zmierneniu depresií a úzkostí.

Ak máte pocity nezmyselnosti bytia, pomôže často otázka: "Čo by sa muselo v mojom živote zmeniť, aby bol môj život zmysluplný? Ak sa raz obzriem za seba a uvidím svoj život, čo by som chcel dosiahnuť, aby som mal pocit, že môj život stál za to?" Častokrát práve tento uhol pohľadu dokáže človeku odkryť nepoznané: a to fakt, že práve neschopnosť a vlastná bezmocnosť riešiť nakopené problémy vedie k myšlienkam na nezmyselnosť bytia.

Psychoterapia dokáže pomôcť dotknúť sa vlastných hodnôt, presvedčení, potrieb a cieľov a vybudovať okolo nich nový zmysel života. Môže nás naučiť techniky ako prácu so snami, meditáciu, relaxáciu a iné - s cieľom nadviazať opäť kontakt s vlastným vnútrom, obnoviť vieru a nájsť zmysluplné ciele pre vlastný život.

Read more