Neodkladajte sa na druhú koľaj...Urobte najodvážnejší krok dnes.

Napíšte alebo zavolajte 0911 442 642

Služby neprepláca zdravotná poisťovňa. 

Stretnutia prebiehajú obvykle v čase medzi 7:00-15:00, pondelok 7:00 - 18:00.

Po prvotnej konzultácii obvykle nasleduje niekoľko ďalších stretnutí v závislosti od problému a dohody o ďalšom postupe. Ciele psychoterapie sa pri komplexnejších problémoch často delia na menšie kroky. 

Dohodnutý termín je záväzný, pri zrušení menej ako 24 hodín pred plánovaným stretnutím je nutné stretnutie uhradiť. Platba po stretnutí, prípadne prevodom na účet vopred.

V prípade online konzultácie je potrebné pre rezerváciu realizovať platbu vopred - variabilný symbol a číslo účtu Vám zašlem po objednávke. Skype meno pre online: bbpsycholog1. Konzultácie je v prípade potreby a charakteru problému po vzájomnej dohode možné realizovať aj na iných miestach. 

Dĺžka stretnutia je do 50 minút ako pri individuálnom, tak aj párovom stretnutí. V prípade, že chcete objednať dlhšie stretnutie, je možné zlúčiť dve stretnutia spolu, najmä pokiaľ cestujete z oblasti mimo Banskej Bystrice. Rozostup medzi stretnutiami, je obvykle 3-7 dní, resp. podľa dohody v závislosti od Vašich cieľov a potrieb. 

Od 15:00 - 18:00 príplatok 30% zo ákladnej ceny. Sobota, sviatok príplatok VIP termín 100zo základnej ceny. 

 

Individuálne a párové terapie

Spolu zachránime to najcennejšie čo máte ... seba, rodinu, zdravý rozum... 

Vrátane online konzultácií 

✔️ Individuálna terapia
90€ 

👨🏻‍❤️‍👨🏻 Manželská, párová, rodinná terapia / rodinná mediácia
120€

 

Objednať


Dopravná psychológia (psychotesty pre vodičov) / aby boli cesty bezpečnejšie...

(nevyšetrujem psychotesty vodičov na ADR a právo prednostnej jazdy, tzv.majáky) 

🚗 Psychologické vyšetrenie vodičov C, D, E, taxislužba, zasielateľstvo/kuriér
70€

🚗 Psychologické vyšetrenie vodičov posudzujúcim psychológom pri návrate vodičského oprávnenia po odobratí, nariadené políciou (po zadržaní VP na viac ako rok) 
100€

🚓 Odborné poradenstvo /u posudzujúceho psychológa/ pri návrate vodičského oprávnenia po odobratí, zadržaní vodičského oprávnenia v dôsledku alkoholu, návykových látok
290€ /osoba - cena za všetky stretnutia určené na základe rozhodnutia policajného zboru

Objednať 

 


Zbrojný preukaz (psychotesty na zbrojný preukaz)

🔫 Psychologické vyšetrenie pre účely držania, nosenia zbrojného preukazu
90€

🕒 Psychologické vyšetrenie pre účely držania, nosenia zbrojného preukazu /do 24hod od objednania/
130€

Objednať

 


 

Koučing

...ako zdroj osobnostného rozvoja, firemného rastu, vyváženia rodiny, práce - položka do nákladov vo firme

🎯 Individuálny koučing - sprevádzanie na Vašej ceste životom - možnosť uplatniť do nákladov firmy 
130€

 


Supervízia

(pre psychológov, iných zdravotníckych, sociálnych, pedagogických pracovníkov) / aby ste nevyhoreli a svietili čo najdlhšie...

💡 Supervízia individuálna /vrátane online/ (45min) - resp. dohodou podľa času
60 €

💡 Skupinová supervízia
25€ / osoba / min.4 osoby, alebo dohodou

Supervízia je poskytovaná na základe dohody pre odborníkov hľadajúcich podporu vo svojom odbornom raste. Taktiež je vhodná pre konzultácie v prípade, že ste zaseknutí v práci s klientom, respektíve hľadáte iný pohľad na svoju prácu s cieľom zefektívniť a rýchlejšie pomôcť klientom. Som držiteľom Certifikátu pre supervíziu podľa štandartov EABCT.

  

 


Administratíva/iné

✔️ Vystavenie potvrdenia

20€


Individuálna terapia

Individuálna psychoterapia je odborne vedený rozhovor s klientom, kde cieľom rozhovorov je postupne porozumieť klientovej situácii a spoločne s ním nájsť spôsob a cestu, ako sa z problémovej situácie dostať, prípadne ju zvládnuť čo najlepšie. Ďalším z cieľov môže byť emočná podpora a sprevádzanie v náročných životných obdobiach. Deje sa tak v atmosfére dôvery a vzájomného rešpektu. Rozsah a forma terapie závisí na vzájomnej dohode a charaktere problému. 

Manželská / párová terapia - porozumieť a zachrániť to, čo ste budovali

Je určená pre partnerov a manželov, ktorí chcú riešiť problémy vo svojom vzťahu a ktorí si uvedomujú, že na riešenie problémov vzniknutých vo vzťahu sú potrební dvaja.

Ak ste sa vo svojom vzťahu dostali do obdobia, v  ktorom máte pocit, že to takto už ďalej nejde a že ste už vyskúšali všetko, dajte si ešte jednu šancu v podobe návštevy párového terapeuta/psychológa. Často býva rozchod totiž iba únikom z náročného životného obdobia, do ktorého sa zákonite dostáva každý vzťah. Najhorším možným riešením vzťahovej krízy je zotrvávanie v tichu. ...Viac

Nácvik relaxácie s využitím počítačovej analýzy HRV

Nácvikom relaxačných a dychových cvičení uvoľníte rýchlo napäté svaly, naučíte sa spôsobu, ako udržať hladinu stresu pod kontrolou a efektívnejšie zabrániť narastaniu psychického napätia a v dôsledku toho aj fyzických problémov. Nácvik relaxácie môže prebiehať formou samostatného stretnutia, alebo po dohode ako súčasť psychoterapie. Využívame tiež nácvik relaxácie s pomocou počítačovej analýzy, tzv. HRV biofeedback. Nácvik vhodný pri zvládaní panických stavov, fóbiách, a celkovo pri psychosomatických ochoreniach.

 

Cenník platný od 01.07.2022. Nejedná sa o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle 578/2004. Služby nie sú zahrnuté pod žiadnu zmluvnú zdravotnú poisťovňu. 

parova terapia psycholog

Nečakajte na koniec búrky, naučte sa tancovať v daždi...

Učenie

Všetko v živote prejde.. až vtedy, keď sa naučíme, čo sme sa naučiť mali...

Člen SKP

Slovenská komora psychológov v súlade s ustanoveniami zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve združuje psychológov – zdravotníckych pracovníkov, vedie register psychológov, register členov komory a register licencií.. [viac]

Člen Europsy NAC

EuroPsy is the European qualification standard for psychologists.
Národná udeľovacia komisia (NAC) pre Europsy - aktuálne tiež kontaktná osoba v rámci EFPA.

Zakladateľ portálu

Nehraj.sk je internetový portál určený na pomoc patologickým hráčom (gamblerom) a a ich príbuzným.
Projekt Nehraj.sk stále rastie. [viac]

Menej strachu, viac nádeje, menej nariekať, viac dýchať, menej hovoriť, viac povedať,menej nenávidieť, viac milovať a všetky dobré veci budú vaše. Švédske príslovie
Tajomstvo zmeny znie: Zameraj všetku svoju energiu nie na boj so starým, ale na budovanie nového. Socrates
Ak prechádzaš peklom, nezastavuj a pokračuj! Winston Churchill
Tajomstvo úspechu je začať. Mark Twain
Jediná cesta ako sa stať súčasťou spomienok vlastných detí, je byť súčasťou ich života už TERAZ! bb psychológ